Skąd jest nasz wzrost gospodarczy?

Skąd jest nasz wzrost gospodarczy?

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej w bardzo dużym stopniu wpłynęło na wysokość naszego wzrostu gospodarczego. W zależności od zastosowanej metody i danych różne badania pokazują, że członkostwo w Unii Europejskiej odpowiada za jedną trzecią do połowy wzrostu gospodarczego Polski w latach 2004–2023.

Przyczyniły się do tego m.in. dostęp do jednolitego rynku UE, zagraniczne inwestycje przyciągane do Polski dzięki obecności w Unii i miliardy euro z funduszy europejskich. W latach 2004-2023 PKB per capita Polski wzrosło z 50% średniej unijnej do 80% średniej. Tempo wzrostu gospodarczego było trzecim najwyższym w Unii Europejskiej, po Irlandii i Malcie.

Rosnąca gospodarka doprowadziła także do dużego spadku bezrobocia w Polsce. Kiedy dołączaliśmy do Unii Europejskiej, było ono najwyższe w całej Unii i wynosiło ok. 19%. Dzisiaj, po 20 latach, jest ono na rekordowo niskim poziomie i na jednym z najniższych poziomów w Unii Europejskiej, wynosząc zaledwie ok. 3%.

Źródła: 
https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2024/04/Wielkie-rozszerzenie.-20-lat-czlonkostwa-Europy-Srodkowej-w-UE.pdf
https://wolnagospodarka.pl/polska-na-jednolitym-rynku-ue/
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/Ponad-5-mln-miejsc-pracy-w-Polsce-jest-zwiazanych-z-jednolitym-rynkiem-UE.html
https://oko.press/20-lat-po-referendum-akcesyjnym-o-ile-biedniejsi-bylibysmy-bez-unii-sprawdzamy
https://businessinsider.com.pl/gospodarka/pkb-polski-byloby-nizsze-o-31-proc-gdyby-nie-ue/2v0dlfs
https://www.money.pl/gospodarka/polska-w-unii-europejskiej-skorzystala-najbardziej-tak-wzroslo-pkb-7017488331516832a.html