Roaming po cenach krajowych

Roaming po cenach krajowych

Dzięki działaniom Unii Europejskiej roaming jest dostępny we wszystkich państwach członkowskich w cenach krajowych. Za wszystkie połączenia, SMSy i transmisję danych zapłacimy więc w cenniku krajowym, a nie, tak jak wcześniej, z dodatkowymi opłatami. Unia Europejska reguluje także prawa konsumentów w przypadku niedotrzymywania tej zasady przez operatora.

Źródło:
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/mobile-roaming-costs/index_pl.htm