Polityka prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest Fundacja Wolności Gospodarczej z siedzibą w Konopiskach, ul. Rolnicza 1, 42-274 Konopiska, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej – pod numerem: 0000907733; NIP: 5732927348, REGON: 389342940

NACZELNE ZASADY I ROLA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Fundacja Wolności Gospodarczej przywiązuje wagę do tego, aby dane osobowe użytkowników korzystających z serwisu polskawunii.pl były chronione w rzetelny i zgodny z prawem sposób. Przyjęta Polityka prywatności uwzględnia powszechnie obowiązujące przepisy prawne, w tym regulacje wynikające między innymi z:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U. UE, L z 2016, nr 119, poz. 1), dalej: „RODO”,
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019.1781 t.j. z 19.09.2019 r. z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 03.032020 z późn. zm.),
 • z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. 2021.576t.j. z 30.03.2021 z późń. zm.).

Niniejsza Polityka prywatności jest skierowana do Użytkowników serwisu polskawunii.pl i zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych za pośrednictwem tego serwisu

DEFINICJE

1. Administrator – oznacza Fundację Wolności Gospodarczej z siedzibą w Konopiskach, ul. Rolnicza 1, 42-274 Konopiska, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej – pod numerem: 0000907733, posiadająca numer NIP: 5732927348 i REGON: 389342940, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika;

2. Cookies – oznacza pliki ciasteczka (ang. cookies), zapisywane i przechowywane w urządzeniu Użytkownika, w tym komputerze, tablecie,smartfonie, lub innym urządzeniu służącym do korzystania z Internetu, podczas odwiedzania serwisu internetowego polskawunii.pl Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach ww. serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej;

3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu;

4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu;

5. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie polskawunii.pl;

6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu, tj. komputer, tablet, smartfon lub inne urządzenie służące do korzystania z Internetu;

7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

ZAKRES I CELE ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Formularz kontaktowy

Wypełniając formularz kontaktowy, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz opcjonalnie adresu korespondencyjnego i numeru telefonu. Celem przetwarzania danych jest możliwość informowania Użytkownika o działalności statutowej Fundacji Rozwoju Gospodarczego, w tym o wydarzeniach i projektach organizowanych przez Fundację Rozwoju Gospodarczego lub z udziałem Fundacji Rozwoju Gospodarczego, publikacjach Fundacji Rozwoju Gospodarczego, wystąpieniach ekspertów Fundacji Rozwoju Gospodarczego w mediach czy programie udzielania dofinansowań dla wartościowych inicjatyw na rzecz wolności gospodarczej

 1. Dofinansowania

Fundacja Rozwoju Gospodarczego umożliwia wnioskowanie o granty, tj. dofinansowanie wartościowych inicjatyw na rzecz wolności gospodarczej. Użytkownik może złożyć aplikację o przyznanie grantu poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamieszczonego w zakładce „Jak działamy” lub wysłanie wiadomość adres e-mail: granty@polskawunii.pl. Decydując się na wysłanie zgłoszenia, Użytkownik zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie wskazanych przez niego w formularzu lub wiadomości e-mail danych osobowych.. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych Użytkownika zawiera zamieszczona pod formularzem klauzula informacyjna. Użytkownik decydujący się na kontakt za pośrednictwem e-mail zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotową klauzulą.

 1. Rejestracja na wydarzenia organizowane przez Fundację Rozwoju Gospodarczego

Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wskazanych przez niego w formularzu danych osobowych. Celem przetwarzania danych jest organizacja wydarzenia przez Fundację Rozwoju Gospodarczego, w tym możliwość sporządzenia listy uczestników.

COOKIES (CIASTECZKA)

Rodzaje wykorzystywanych cookies

1. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Działanie cookies jest w pełni bezpieczne, w szczególności nie pozwala na przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego z Użytkowników w sposób odpowiadający ich preferencjom. Cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) cookies sesyjne: są to dane niezbędne do utrzymania sesji podczas bieżących działań Użytkowników Serwisu. Są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na przetwarzanie jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika, ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b) cookies trwałe: są to informacje, które przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika pomiędzy poszczególnymi odwiedzinami przez Użytkownika serwisu internetowego. Pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na przetwarzanie jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika, ani żadnych informacji poufnych z używanego przez niego Urządzenia. Pliki te mogą zostać gromadzone w celu ustalenia przez Administratora sposobu korzystania z serwisu przez konkretnego Użytkownika, jego preferencji, liczby odwiedzin i czasu wizyt. Administrator wyróżnia następujące pliki cookies, ze względu na ich funkcje:

 1. niezbędne pliki cookies – umożliwiające bezproblemowe korzystanie z usług dostępnych na naszej stronie internetowej,
 2. wydajnościowe pliki cookies – pozwalające na zbieranie informacji o sposobie korzystania z naszej strony internetowej,
 3. funkcjonalne pliki cookies – pozwalające na zapisanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację strony internetowej na potrzeby Użytkownika,
 4. społecznościowe pliki cookies – umożliwiające dzielenie się przez Użytkownika treściami zamieszczonymi na naszej stronie internetowej w ramach sieci społecznościowych m. in. takich jak Facebook, czy Twitter, z innymi Użytkownikami tych sieci,
 5. pliki cookies mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w sieci podczas przeglądania naszej strony internetowej.

3. Użytkownik ma możliwość dokonania w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies (tj. poprzez ograniczenie lub wyłączenie dostępu plików cookies do swojego Urządzenia). Ustawienia te mogą zostać zmienione tak by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, jednak w zakresie niektórych z funkcji, które ze swojej natury wymagają stosowania tych plików może być znacznie utrudnione. Poniżej wskazujemy sposoby zmiany ustawień zapisywania plików cookies w pamięci urządzenia w popularnych przeglądarkach internetowych:

 1. Google Chrome:

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – wybór opcji,

 1. Internet Explorer:

Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – wybór opcji,

 1. Mozilla Firefox:

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – wybór opcji,

 1. Opera:

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – wybór opcji,

 1. Safari:

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – wybór opcji.

Cele, w jakich wykorzystywane są cookies

I. Cookies własne

1. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu:

a) poprawnej i optymalnej konfiguracji serwisu, poprzez rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizacji, co pozwala na odpowiednie wyświetlenia strony internetowej, w tym zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika (np. w zakresie wybranego języka),

b) rekomendacji Użytkownikowi interesujących go i preferowanych treści poprzez zapamiętywanie historii odwiedzonych przez Użytkownika w ramach serwisu stron.

c) realizacji procesów niezbędnych dla zapewnienia pełnej funkcjonalności Serwisu, i optymalizację korzystania z Serwisu, co możliwe jest poprzez rozpoznanie podstawowych parametrów Urządzenia i wyświetlenie strony internetowej w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

d) prowadzenia wewnętrznych analiz i badań oraz audytów oglądalności, w tym tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają ustalić, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

II. Cookies zewnętrzne Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych oferowanych przez Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować Użytkownika o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 3. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony internetowej Serwisu.

ANALIZA STATYSTYK

Do analizy statystyk Administrator używa narzędzi Google Analytics. Zbierane za pomocą tego narzędzia dane są anonimowe i służą wyłącznie do analizy statystycznej, monitorowania ruchu na stronie i poprawy jakości prezentowanych w witrynie treści. Administratorem danych gromadzonych przez Google Analytics jest Google Inc. z siedzibą w USA.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane udostępnione Administratorowi przez Użytkownika będą udostępnione wyłącznie tym podmiotom, z którymi Administrator podpisał wcześniej umowy powierzenia, a których przekazanie jest niezbędne ze względu na uzasadnione interesy Administratora.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika do czasu realizacji celu, dla którego dane osobowe Użytkownika zostały zebrane, chyba że dalsze przetwarzanie będzie dozwolone lub wymagane w świetle przepisów obowiązującego prawa, np. w celach statystycznych, czy w celu dochodzenia roszczeń i obrony przez roszczeniami. W takich przypadkach dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów, nie dłużej jednak nie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie, dane będą przetwarzane wyłącznie do momentu jej wycofania, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa będą pozwalały na dalsze ich przetwarzanie.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW W ODNIESIENIU DO ICH DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody jest możliwe przez kontakt z Administratorem pod adresem mailowym kontakt@polskawunii.pl Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanego celu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane udostępnione przez Użytkownika nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

PRZESYŁANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator korzysta z udostępnionych przez Użytkownika danych wyłącznie w ramach i na terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedyny wyjątek stanowi gromadzenie anonimowych danych niepozwalających na identyfikację Użytkownika przez Google Analytics, które nie stanowi przetwarzania w myśl przepisów o ochronie danych osobowych.

OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

Dane osobowe Użytkowników gromadzone przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO.