Otwarty rynek pracy

Otwarty rynek pracy

Fundamentem Unii Europejskiej jest wolność przepływu towarów, kapitału, usług i ludzi. Dzięki temu każdy obywatel państwa członkowskiego UE może mieszkać i pracować w dowolnym państwie Unii. Dzięki otwartemu rynkowi pracy ponad 17 mln obywateli UE pracuje lub mieszka poza swoim krajem.

Źródło:
https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/deeper-single-market/