Otwarte granice

Otwarte granice

Jedną z największych korzyści wynikających z obecności w Unii Europejskiej jest istnienie Strefy Schengen.

Strefa Schengen powstała w 1985 r., pozwalając na zniesienie kontroli na granicach państwowych pomiędzy kilkoma państwami, które jako pierwsze dołączyły do strefy. Obecnie jest w niej 27 państw, w tym 23 państwa UE i 4 państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, pozwalając ponad 400 milionom osób na podróżowanie pomiędzy państwami ich zamieszkania bez kontroli granicznych.

Źródło:
https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/schengen-area/