Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

Unia Europejska wspiera tworzenie i modernizację infrastruktury sportowej na terenie państw członkowskich. Dzięki licznym unijnym dofinansowaniom, w Polsce i innych państwach UE, powstały dziesiątki obiektów sportowych. Ponadto, projekty takie jak Erasmus+ czy Europejski Dzień Sportu, promują sport wśród Europejczyków, zachęcając ich do aktywności fizycznej.

Źródło:
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/143/sport