Normy bezpieczeństwa żywnościowego

Normy bezpieczeństwa żywnościowego

Polityka prowadzona przez Unię Europejską przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego nas wszystkich. Unijne normy dotyczące higieny żywności, zanieczyszczeń oraz zdrowia roślin i zwierząt pozwalają na obecność na unijnym rynku bezpiecznych do spożycia produktów.

Źródła:
https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/food-safety_pl