Co zmodernizowano na kolei i w komunikacji miejskiej?

Co zmodernizowano na kolei i w komunikacji miejskiej?

Dwudziestoletnia obecność Polski w strukturach Unii Europejskiej pozwoliła na dokonanie znaczącej modernizacji polskiej kolei. Łączna wartość inwestycji w infrastrukturę kolejową współfinansowana ze środków unijnych w latach 2004-2023 wyniosła prawie 116 mld zł. Kolejne 5,3 mld zł pozwoliło na dofinansowanie zakupu 4393 szt. jednostek taboru kolejowego o łącznej wartości 12,5 mld zł.
Dzięki temu udało się zmodernizować ok. 17 tys. km torów, w tym linie kluczowe dla transportu, jak Warszawa-Trójmiasto, Wrocław-Poznań czy Kraków-Rzeszów. Unijne wsparcie pozwoliło także na przywrócenie zlikwidowanych wcześniej połączeń lokalnych, np. Łuków-Lublin, Lewki-Hajnówka lub Legnica-Lubin. Komfort podróży poprawiły także remonty kilkunastu kluczowych dworców kolejowych współfinansowane ze środków unijnych, m.in. w Szczecinie, Gdańsku, Lublinie czy Rzeszowie, a także budowa dziesiątek nowych obiektów na mniejszych przystankach.

Fundusze unijne to nie tylko rozwój kolei, ale także komunikacji miejskiej. Do kwietnia 2024 r., dzięki wsparciu w wysokości prawie 19 mld zł, zakupiono 2175 szt. jednostek taboru miejskiego, usprawniając transport publiczny w wielu polskich miastach.

Źródła:
https://www.plk-sa.pl/o-spolce/biuro-prasowe/informacje-prasowe/szczegoly/tak-polska-kolej-zmienila-sie-dzieki-srodkom-unijnym-fotorelacja-9653
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/rozne/20-lat-w-ue-i-350-mld-zl-inwestycji-w-polski-transport/