Ile jest kanalizacji i oczyszczalni?

Ile jest kanalizacji i oczyszczalni?

Obecność w Unii Europejskiej ma wpływ na nasze codzienne życie. Inwestycje w kanalizację i oczyszczalnie ścieków są realizowane na terenie całego kraju, a korzyści dotyczą każdego z nas. Przez ostatnie 20 lat wybudowano lub zmodernizowano 22 165 km sieci kanalizacyjnych, 7 160 km sieci wodociągowych, a także 590 oczyszczalni ścieków. Wsparcie z Unii Europejskiej otrzymało również 89 zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/klimat/20-lat-w-ue-zmienilo-nasze-srodowisko-i-zycie-na-lepsze