Jednolity rynek

Jednolity rynek

Utworzenie jednolitego rynku Unii Europejskiej jest jednym z największych sukcesów europejskiej integracji gospodarczej. Przyczynia się on do wzrostu wymiany handlowej pomiędzy państwami UE, dając unijnym firmom dostęp do bezcłowego, wolnego, otwartego rynku liczącego 447 mln konsumentów.

Na unijnym rynku działa ponad 23 mln przedsiębiorstw, a sam handel w jego ramach tworzy 56 mln miejsc pracy. Łączne PKB jednolitego rynku UE w 2021 roku wyniosło 14 522 mld euro.

Źródła:
https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/deeper-single-market/
https://wolnagospodarka.pl/polska-na-jednolitym-rynku-ue/