Fundusze dla rolników

Fundusze dla rolników

Unia Europejska przeznacza dziesiątki miliardów euro na wzmocnienie europejskiego rolnictwa. Liczne programy funkcjonujące w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE (WPR) finansują wiele płatności bezpośrednich, programów rozwoju obszarów wiejskich i wspieranie rynków rolnych.

Od początku obecności w UE polscy rolnicy otrzymali dopłaty bezpośrednie w wysokości blisko 240 mld zł.

Źródła:
https://commission.europa.eu/funding-tenders/how-apply/eligibility-who-can-get-funding/funding-opportunities-farmers_pl
https://www.europarl.europa.eu/topics/pl/article/20211118STO17609/statystyki-rolnictwa-w-ue-dotacje-miejsca-pracy-produkcja-infografika
http://przyjaznykraj.pl/wp-content/uploads/2023/10/Raport_Polska-w-UE_Fundacja-Przyjazny-Kraj_QT_2023.pdf