Ile mamy lepszych dróg?

Ile mamy lepszych dróg?

Ile lepszych dróg?20 lat Polski w Unii Europejskiej znacząco przyczyniło się do rozwoju polskiej infrastruktury drogowej. Dzięki funduszom europejskim w wysokości 104 mld zł, jakie Polska otrzymała przez ten czas, powstało ponad 5,2 tys. km dróg krajowych, w tym ok. 970 km autostrad, ponad 2,9 tys. km dróg ekspresowych i ok. 1,3 tys. km przebudowanych dróg powstałych jeszcze w PRL-u. Kolejne 136 miliardów złotych przeznaczone zostało na rozwój dróg lokalnych, zwiększając bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Łącznie, dzięki funduszom unijnym, powstało lub zostało zmodernizowane ok. 19,5 tys. km dróg. To tyle ile z Gdańska do Przylądka Dobrej Nadziei w RPA, na krańcach Afryki, i z powrotem.

Unijne fundusze pozwoliły również na realizację inwestycji kluczowych dla rozwoju transportu w Polsce. Bez nich, być może do dzisiaj, nie powstałyby drogi ekspresowe łączące Wrocław z Poznaniem i Bydgoszczą, Warszawę z Lublinem i Rzeszowem, czy Kraków z Warszawą, usprawniając poruszanie się po naszym kraju.

Dzięki poprawie stanu infrastruktury, która byłaby dużo trudniejsza i bardziej czasochłonna bez unijnych środków, czas podróży między największymi miastami w Polsce skrócił się, a sama podróż stała się bardziej komfortowa i bezpieczna.

Źródła:
https://www.gov.pl/web/gddkia/wspolnota-europejska-i-polskie-drogi
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/aktualnosci/minister-pelczynska-nalecz-o-20-latach-polski-w-ue-zadne-inne-panstwo-regionu-nie-wykorzystalo