Głosuj w wyborach do Parlamentu Europejskiego i nie daj się wyprowadzić z Unii.

Obejrzyj wideo.
A co my niby mamy z tej Unii?

Sprawdź fakty o Polsce w Unii Europejskiej

Skąd jest nasz wzrost gospodarczy?

Członkostwo w UE odpowiada nawet za połowę wzrostu gospodarczego Polski – głównie dzięki jednolitemu rynkowi, który ma co najmniej pięć razy większe znaczenie niż unijne dotacje.

WIĘCEJ

Ile mamy z eksportu do UE?

W ciągu 20 lat wartość eksportu z Polski do innych krajów Unii Europejskiej wzrosła prawie 6-krotnie – z 45 mld euro w 2004 roku do 262 mld euro w 2023 roku.

WIĘCEJ

Ile miejsc pracy dzięki UE?

5 mln miejsc pracy funkcjonuje w Polsce dzięki eksportowi towarów i usług do pozostałych państw Unii Europejskiej.

WIĘCEJ

Co zmodernizowano na kolei i w komunikacji miejskiej?

Fundusze europejskie pozwoliły na modernizację 17 tys. km torów kolejowych i zakup ponad 6,5 tys. jednostek taboru kolejowego i miejskiego.

WIĘCEJ

Ile mamy lepszych dróg?

Dzięki funduszom europejskim powstało lub zostało zmodernizowane ponad 19,5 tys. km dróg.

WIĘCEJ

Gdzie zarabiają polskie tiry?

Polskie firmy transportowe odpowiadały za 20% wszystkich przewozów w Unii Europejskiej w 2022 roku.

WIĘCEJ

Co z Unii mają studenci?

Przez ostatnie 20 lat z programu studenckiej wymiany międzynarodowej Erasmus skorzystało 266 tys. polskich studentów.

WIĘCEJ

Ile jest kanalizacji i oczyszczalni?

Z funduszy europejskich wybudowano lub zmodernizowano prawie 30 tys. km sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, a także 590 oczyszczalni ścieków.

WIĘCEJ

Co jeszcze mamy z Unii?
Sprawdź sam!

USTAL ADRES SWOJEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Jeśli nie pamiętasz sprawdź, w której komisji wyborczej jesteś zarejestrowany, żeby głosować:

• Zaloguj się na mobywatel.gov.pl. Wejdź w zakładkę „Twoje Dane” i „Centralny Rejestr Wyborców”.
• LUB: Wejdź do aplikacji mObywatel na telefonie. W zakładce „Usługi”, wybierz „Wybory”, a następnie „Twoje dane w rejestrze”.

Sprawdzenie adresu swojej komisji przez Internet jest proste i zajmuje minutę!

MOŻESZ ZMIENIĆ MIEJSCE GŁOSOWANIA

Możesz wybrać inne miejsce głosowania – to bardzo łatwe.

• Złóż odpowiedni wniosek w serwisie ePUAP. Wniosek podpisz elektronicznie Profilem Zaufanym.
• LUB: Zmień miejsce głosowania korzystając z aplikacji mObywatel. W zakładce „Usługi”, wybierz „Wybory”, następnie „Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego” i na końcu przejdź do usługi online zmiany miejsca głosowania.

Jeśli chcesz teraz zmienić miejsce głosowania, kliknij tutaj – to zajmie dwie minuty!

• Możesz też wypełnić odpowiedni wniosek w urzędzie gminy, w której będziesz przebywać w dniu wyborów. We wniosku musisz podać swoje dane: nazwisko, imię lub imiona, obywatelstwo, numer PESEL oraz adres, pod którym będziesz przebywać w dniu wyborów.

UWAGA! Miejsce głosowania możesz zmienić najpóźniej w czwartek, 6 czerwca. Lepiej nie czekać do ostatniej chwili.

A co jeśli nie wiesz, gdzie będziesz w dniu wyborów?

Uzyskaj zaświadczenie i głosuj tam, gdzie akurat będzie ci po drodze. Wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania w wybranym w dniu wyborów miejscu, możesz złożyć wyłącznie osobiście w dowolnym urzędzie gminy najpóźniej do czwartku, 6 czerwca.

ZAGŁOSUJ

• Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się w niedzielę 9 czerwca.
• Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7:00 do 21:00.
• Wybierz jedną kandydatkę lub kandydata i zaznacz długopisem (nie ołówkiem!) przy imieniu i nazwisku „X”. Sprawdź kandydatki i kandydatów w swoim okręgu na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

To naprawdę bardzo ważne wybory dla Polski i dla Unii Europejskiej. Od nich zależy przyszłość Polski w Unii. ZAGŁOSUJ!

WIĘCEJ FAKTÓW O UNII

ZNAJDZIESZ TUTAJ